Äktenskapet – en juridisk quick fix?

Det där var ju ingen romantisk inledning!  Men många pratar i termer av att man får en juridisk paketlösning om man bara ser till att gifta sig.  Men min uppfattning är att det inte är så enkelt – varför skulle det vara det?

Det finns konsultkollegor som rått klienter att skilja sig av skatteskäl – ofta för att kunna eller försöka hävda att de bor på olika ställen eller att den ene flyttat utomlands och att den andre bor kvar i Sverige.  Det finns nämligen, på goda grunder kan man nog tycka, en presumtion för att gifta personer också bor ihop och med det kan det komma vissa rättsliga följder.  Sen kan det i enskilda fall vara annorlunda för att man t.ex. av religiösa skäl inte får eller kan skiljas men man klarar inte av att bo under samma tak.

Personligen har jag, då vi hade gåvoskatt, rått ett sambopar att gifta sig istället för att vara kvar i samboförhållandet.  Inte så romantiskt frieri kanske när man förklarar att juristen påtalat att en bodelning inom äktenskap kostar 275 kr medan gåvan mellan samborna ger en gåvoskatt på 75 000 kr.  Om jag kommer ihåg rätt så blev revisorn bjuden på bröllopet men inte jag. 

Men vad gör det för skillnad om man gifter sig istället för att vara sambor?  Äktenskapsbalken är betydligt mer omfattande än sambolagen och kommer vi till ärvdabalken så visar det sig att sambor inte ärver varandra men det gör makar.  Så skall vi redan nu inledningsvis ta död på en i paret så krävs det ett testamente i laga ordning och form för att sambon skall ärva något över huvud taget.  Annars går arvet i sin helhet till den avlidnes barn och om sådana inte finns så åker arvet upp i familjeträdet till föräldrar och syskon mm. 

Frågan om släktgränsen för olika familjerättsliga och arvsrättsliga frågor brukar sättas vid kusiner.  De är de närmsta släktingarna som inte ärver Dig men å andra sidan så är kusiner de närmsta släktingar Du får gifta dig med.  Men OK om Du gifter Dig med kusinen så får vederbörande ärva men då som efterlevande make/maka.

Om vi börjar i samboförhållandet så gäller den lagstiftningen för personer som lever i ett parförhållande.  Förr talades det om att leva under ”äktenskapsliknande former” – vad det nu innebär som schablon.  Två personer som bor ihop t.ex. på en studieort för att hålla nere boendekostnaderna omfattas således inte av lagstiftningen.

Sambolagstiftningen omfattar bara den gemensamma bostaden och lösöret.  Allt annat såsom aktier, fonder, bilar, motorcyklar, mm omfattas inte och vid en separation tar vardera part vad som tillhör honom eller henne.

När det gäller den gemensamma bostaden så är det (i detta sammanhang) riskfritt att en sambo flyttar in i Din lägenhet som Du har sedan länge. Den bostaden ingår inte i samboegendomen.  När Ni däremot beslutar Er för att sälja Din gamla lägenhet och köpa en ny gemensam bostad så kommer den nya bostaden att omfattas av sambolagstiftningen. Så även om Du finansierat allt utöver de gemensamma banklånen och Din partner inte skjutet till en krona så är utgångspunkten att bostaden skall delas lika vid separationen.  En trist ”överraskning” man bör undvika.

Du har en möjlighet att friskriva dig från sambolagen genom ett sk samboavtal.  Mitt råd är att skriva detta innan Ni flyttar in i den nya gemensamma bostaden – för sen kanske inte båda vill skriva på och då är det ”så dags”. 

Gifter Ni er så upphör sambolagen att gälla och äktenskapsbalken kommer in i Ditt liv istället.  Då börjar vi prata om giftorättsgods – som skall delas lika vid en separation – och enskild egendom – som Du får behålla.  Enskild egendom kan skapas på tre sätt nämligen genom gåvobrev eller testamente med förordnande om att gåvan/arvet skall vara enskild egendom och genom äktenskapsförord. 

Skillnaden mellan samboegendomen och giftorättsgodset är att det senare kan omfatta all egendom.  Det innebär att genom äktenskapet så blandas alla Dina fonder, aktier, segelbåtar, motorcyklar, sommarstugor mm in i den gemensamma egendomen som skall delas vid en separation eller vid dödsfall.  Således en betydande skillnad. 

Så om Du går från ett samboförhållande med en obelånad lägenhet som Du ägt långt innan samboförhållandet började till giftermål så kommer inte bara lägenheten utan alla Dina andra världsliga tillhörigheter att inkluderas i giftorätten som skall delas lika.  Det finns vissa sk skevdelningsregler t.ex. vid korta förhållanden men utgå från hälftendelningen.

Äktenskapsförord kan skrivas både före Du gifter Dig och under äktenskap men även här är nog ledstjärnan att se till att allt pappersjobb är klart innan Ni vandrar upp längs altargången.  Sen kan man inte tvinga sig till ett avtal – tvång och hot är även här grund för ogiltigförklaring.

Gåvobrev och testamente får Du hålla reda på själv medan äktenskapsförorden registreras i centralt register.  Förr förvarade man ofta värdepapper i bankfacket men det finns snart inte många banklokaler som har kvar denna möjlighet så vi får hitta egna säkra förvaringsplatser.

När det sedan blir barn och Du som förälder skall skänka egendom till barnen är jag av den bestämda övertygelsen att dessa gåvor alltid skall vara enskild egendom.  Jag har aldrig skrivit ett gåvobrev eller ett testamente utan att det är inskrivet förordnande om enskild egendom.  Genom ett sådant förordnande är barnen skyddade och kan få behålla sin egendom oavsett antalet skilsmässor som skall genomlidas.  Sen kan det finnas praktiska problem att reda ut vad som är enskild egendom om pengarna barnet en gång fick bytts till aktier som bytts till lägenhet och som nu är placerade i huset.

Tänk också på att när barnen får gåvor så kan dessa sammanläggas med ett senare arv vilket kan få trista konsekvenser.  Så ett gott råd är att gåvor av lite värde bör göras skriftliga och då också notera hur dessa gåvor skall beaktas vid ett senare arv.  Inom familjen utgår man från att en gåva skall betraktas som förskott på arv – och det är inte alltid man vill ha det så som förälder.

Sen till sist så vill jag också slå ett slag för framtidsfullmakten.  Din möjlighet att se till att Dina angelägenheter sköts av någon som Du har förtroende för när Din egen hälsa är sådan att Du inte längre klarar av praktiska och ekonomiska förehavanden. Du har kanske drabbats av en olycka eller någon demenssjukdom.  Denna fullmakt ger någon eller några som Du väljer ut rätten att sköta Dina angelägenheter och familjen slipper se till att en god man förordnas.  Du kan ge olika personer olika rättigheter och Du kan även styra hur stora befogenheter fullmaktshavaren har.  Skall vederbörande kunna sälja bostaden eller skänka bort tillgångar eller hur långt skall rättigheterna sträcka sig?  Det är frågor som man nogsamt skall fundera på innan man skriver dokumentet och betänk att det är näst intill samma formkrav som testamente.  En säkerhet för Din skull.

Senior businessman outside urban background crossed arms

Artikeln finns i Kristianstadsjournalen 2020 februari (www.krj.se)

Kristianstad på alla hjärtans dag

Bengt Åkesson

Advokat vid Advokatfirman Lindenlaw och

Universitetsadjunkt i juridik vid Högskolan Kristianstad

Relaterade inlägg