Bengt Åkesson

bengt@lindenlaw.se

Bengt
Åkesson

Advokat

Bengt Åkesson har referenser som skatterådgivare och ombud i skatteprocesser för små och medelstora företag. Han har även arbetat med större företag och internationella koncerner bland annat gällande beskattning av individer i internationell miljö (expatriates).

Utöver uppdragen som skatterådgivare och ombud anlitas Bengt Åkesson av universitet, högskolor, organisationer och företag i special- och internutbildningar inom skatterättsområdet.

Bengt Åkesson har även ett antal styrelseuppdrag inom såväl närings- som föreningslivet.

Utbildning

  • Jur kand i Lund 1985
  • Landskanslistutbildning inom skatteförvaltningen

Yrkesbakgrund

  • Skattehandläggare inom Skatteförvaltningen
  • Handläggare och föredragande vid Länsrätten
  • Skattejurist vid Price Waterhouse och Ernst & Young
  • Ansvarig för skatteutbildningen i Ekonomprogrammet vid Högskolan i Kristianstad
  • Advokat sedan 2018

Publikationer

  • Medförfattare till övningsboken ”Handelsrättslig översikt” med formulärsamling.