Om Advokatfirman Lindenlaw

Lindenlaw har sedan advokat Bruno Lindén startade advokatfirman 1977 drivit verksamhet i Kristianstad. Idag drivs verksamheten i Kristianstad genom advokat Bengt Åkesson och i Åhus via advokat Bruno Lindén.

Advokatfirman arbetar främst med svensk och internationell affärs- och skattejuridik och har vittgående kompetens inom områdena. Advokatfirman biträder företag och organisationer såväl i deras interna juridiska frågor som i deras externa affärskontakter.

Lindenlaw strävar efter ett nära samarbete med klienten vilket blir till gagn för arbetet i det aktuella ärendet.

Advokatfirman bemödar sig om att lära känna klienten och väl definiera de juridiska frågorna i ärendet och klientens förväntningar för att på bästa sätt kunna nå det resultat som klienten kan förvänta sig av sin advokat.

Genom att behärska gällande rätt inom verksamhetsområdet och vara insatt i den senaste utvecklingen i praxis och doktrinen skapar Advokatfirman möjlighet till optimala lösningar för klienten.