Skatterätt

Advokatfirman Lindenlaw biträder företrädesvis små och medelstora företag och dess ägarkrets inom frågor såsom:

  • Skattejuridiska utredningar vid speciella transaktioner
  • Förvärv och/eller försäljning av företag och fastigheter
  • Generationsskiften
  • Rådgivning vid skatterevisioner
  • Biträde vid skatteprocesser
  • Deklarationer och deklarationsplanering