Advokat i Kristianstad och Åhus

På Advokatfirman Lindenlaw arbetar vi främst med svensk och internationell affärsjuridik och skattejuridik.

Våra rättsområden är företrädesvis:

  • Skatterätt där vi är behjälpliga vid rådgivning vid speciella transaktioner såsom  generationsskifte, omstruktureringar och  företagsöverlåtelser. Vi biträder även vid skatterevisioner och kan vara Ditt ombud i skatteprocesser. Byrån kan även vara behjälplig vid upprättande av deklaration för Dig eller Ditt bolag.
  • Avtalsrätt med frågor såsom samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, licensavtal mm.
  • Bolagsrätt med frågor rörande såväl aktiebolag som andra associationsformer.
  • Brottmål där vi företräder särskilt i frågor rörande skatte- och bokföringsbrott men även som målsägandebrott i andra brottmål.

Välkommen till Advokatfirman Lindenlaw

Boka möte