Bolagsrätt

Advokatfirman Lindenlaw biträder i associationsrättsliga frågor samt ger råd inom främst aktiebolagssektorn i frågor rörande bolaget, dess delägare, styrelse mm som t. ex.:

  • Aktieägaravtal
  • Frågor om styrelsens ansvar
  • Frågor om aktieägarnas ansvar
  • Bolagsstämmofrågor
  • Råd i styrelsearbete vilket även kan inkludera styrelseuppdrag
  • Personligt ansvar för bolagets förpliktelser

Advokatfirman Lindenlaw biträder även klienter i frågor som rör föreningar och eller handels- eller kommanditbolag i associationsrättsliga frågor.