Bruno Lindén

bruno@lindenlaw.se

Bruno
Lindén

Advokat

Bruno Lindén har klientreferenser till små och medelstora företag och därutöver även till några av regionens välkända större företag.
Lindén exempelvis biträtt företag som Evac-koncernen, Ingman Group Finland, Scan-koncernen, BK Pac koncernen kontinuerligt under många år.

Bruno Lindén har över tiden drivit flera uppmärksammade EKO-brottmål bl.a. med EU-rättslig anknytning.

Utbildning

  • Jur kand i Lund
  • Domarutbildning i Göta Hovrätt
  • D.E.A. Droit des affaires, Université de Montpellier 1, Doctorat Droits et Accords Industriels et Commerciaux

Yrkesbakgrund

  • Tingsnotarietjänstgöring
  • Hovrättsfiskal, Göta hovrätt
  • Byrådirektör, Konsumentombudsmannen
  • Advokat sedan 1977

Publikationer

  • Bruno Lindén/Gertrud Roos Business contracts in International Markets
  • Législation comparée, Juris-Classeur, Paris