Brottmål & andra processer

Advokatfirman Lindenlaw biträder den som blivit utsatt för brott och misstänkt för brott och kan av tingsrätten utses att vara offentlig försvarare. Den huvudsakliga inriktningen inom brottmål är mot företagsrelaterad brottslighet såsom bokföringsbrott, skattebrott eller penningtvätt.

Advokatfirman biträder även som målsägandebiträde till den som utsatts för brott.

Advokatfirman biträder i civilprocesser som t.ex. när det föreligger avtalstvister. Advokatfirman biträder även i skatteprocesser och i skatterättsliga utredningar och skatterevisioner.