Avtalsrätt

Advokatfirman Lindenlaw har lång erfarenhet inom avtalsrätten och biträder klienter med bland annat följande ärenden:

  • Avtal rörande köp och försäljning av företag och rörelse
  • Avtal rörande köp och/eller försäljning av produkter / tjänster
  • Agent- och distributionsavtal
  • Licensavtal
  • Samarbetsavtal
  • Uppdrags- och tjänsteavtal
  • Inköps- och leveransavtal