Skatteförsäkring

Försäkra ditt företag mot kostsamma skatteutredningar!

Skaffa skatteförsäkring för 1 500 SEK

Försäkra Dig för att undvika oväntade höga kostnader i samband med Skatteverkets utredningar av Din deklaration genom att skaffa en skatteförsäkring. 

Som företagare eller privatperson hamnar man ofta i underläge mot Skatteverket då de förfogar över mycket resurser medan Du som företagare ofta står ensam eller måste köpa dyra konsulttimmar som dessutom inte är avdragsgilla. I en sådan situation är det bra att ha försäkrat både Ditt företag, Dig själv och Din familj.

Prisexempel för vad det skulle kosta att anlita en revisor vid en Skatteutredning:

En revisionsutredning inklusive överklagande slutar sällan under 25 timmar.  Att anlita en revisor eller en skattejurist kan medföra att Du får kostnader på mellan 2 000 – 3 500 kr per timme exkl. moms.  Kostnaden kan därför lätt skena iväg mot 50 000 till 75 000 kr.

Få hjälp av advokatbyrå med skatterätt som specialinriktning 

Få företagare har rättsskydd som inkluderar skattefrågor och även om man har det finns det ofta många undantag. Skyddet gäller t.ex. vanligen inte om Du får skattetillägg, vilket nästan är regel om det är något som är dolt i bokföringen. Med vår försäkring är Du skyddad även om Skatteverket vill ge Dig skattetillägg.

Med vår försäkring får Du oberoende skattejuridisk hjälp från den enda advokatbyrån i östra Skåne och västra Blekinge med skatterätt som specialinriktning.

Bengt Åkesson har lång erfarenhet av skattejuridik och har arbetat med skatter sedan han blev färdig jurist i Lund i mitten av 80-talet. Bengt har bland annat varit skattejurist vid Price Waterhouse och Ernst & Young och är sedan mitten av 90-talet huvudlärare i skatterätt för ekonomstudenterna vid Högskolan Kristianstad.  

Detta ingår i försäkringen

Försäkringen inkluderar Ditt företag samt Dig själv och Din familj, och Bengt hjälper Dig hela vägen till och med dom i Förvaltningsrätten. 

Försäkringen gäller från och med den 1:e juli respektive år till utgången av juni påföljande år under förutsättning att Skatteverket har påbörjat sin granskning av Dig efter att Du har erlagt premien. Pågår utredningen över halvårsgränsen så förväntas Du erlägga premie även för det andra året.

Försäkringen täcker:

 • Förfrågningar från Skatteverket
 • Fördjupade kontroller och skatterevisioner från Skatteverket
 • Möte med Dig per telefon eller på kontoret för genomgång av Ditt problem 
 • Svarsskrivelser på Skatteverkets utredningar
 • Överklagande till Förvaltningsrätten (ev. muntlig förhandling inkluderas ej)

Skatteförsäkring kostar endast 1 500 kr exkl. moms vilket understiger en timmes normalt arvode. 

Välkommen till en tryggare skattesituation.
Fyll i formuläret nedan.
När vi fått in din ansökan och gått igenom den skickar vi ut en faktura via mail, när den är betald så har du tecknat din Skatteförsäkring.

  Har du frågor kontakta

  Bengt Åkesson
  Advokat
  bengt@lindenlaw.se
  0708 – 40 29 90